Nya Slussen. Dialog och reflektion kring samhällsplaneringens demokratiska utmaningar

Nattvy över slusskarusellen

Projektet syftar till att förstå den omstridda ombyggnaden av Slussen i Stockholm, att förmedla kunskap och skapa utrymme för reflektion om komplexa samhällsplaneringsprocesser samt att generera ny kunskap och material för vidare forskning.

Projektets finansiering och förvaltning

Projektet tilldelades 400 000 kronor från Riksbankens jubileumsfond för forskningskommunikation i 2016 års sökomgång.

Projektet förvaltas av Stadsmuseet i Stockholm
Projektledare: Rebecka Lennartsson, Stockholmia/Stadsmuseet
Projektets expertkompetens: Michele Micheletti
Projektadministratör: Anders Sjöbrandt, Historiska institutitonen, Stockholms universitet

Bakgrund och syfte

Frågan om stadens omvandlingar berör demokratins kärna och utmanar det representativa folkstyret på lokal nivå. Omfattande stadsbyggnadsprojekt behöver vara transparanta, rättssäkra och legitimerade. Projektet syftar till att förstå den omstridda ombyggnaden av Slussen i Stockholm, att förmedla kunskap och skapa utrymme för reflektion om komplexa samhällsplaneringsprocesser samt att generera ny kunskap och material för vidare forskning. Medverkande parter är Nordregio, ABF, Stockholms universitet och Stadsmuseet genom Stockholmia.

Målgrupper och genomförande

Politiker, tjänstepersoner och opinionsbildare inom samhällsbyggande är målgrupper, liksom medier och organiserade medborgare. Genom en serie publika samtal mellan forskare och skilda parter inom samhällsplaneringen, ledda av en opartisk och kunnig moderator, sätts exemplet Slussen i jämförelse geografiskt och historiskt. I tre evenemang sammanför vi tjänstepersoner, politiker, aktivister, ”expertmedborgare”, journalister, konsluter och forskare. Samtalen filmas och tillgängliggörs genom de medverkande parternas kommunikationskanaler. Projektet skapar ett nytt källmaterial, och kan därmed lägga grund för ny forskning. Resultat kommuniceras löpande genom de planerade publika evenemangen, genom filmade och digitalt offentliggjorda föredrag och samtal samt i en digital publikation för fri spridning, som på ett pedagogiskt sätt tillgängliggör och förklarar processen kring Nya Slussen.

Uppdaterad