Stadsomvandling som berör

Stadsbyggnadsprojekt väcker känslor. Särskilt engagerar platser som rör historia, identitet och tillhörighet. Nya Slussen har beskrivits som ett av Sveriges mest kritiserade projekt.

Många medborgare har engagerat sig i olika typer av protester. Politikerna och förvaltningen har kritiserats för att undvika och ignorera motstånd. Motståndare har anklagats för att förhindra en nödvändig stadsförnyelse i Stockholmsområdet och för att de inte vill lyssna på andra åsikter än sina egna.

Vilka lärdomar kan vi dra? Hur fungerar samspelet mellan medborgare, politiker och förvaltning? Vilken roll spelar medierna? Vem har makten över samhällsplaneringen? Och är konflikterna kring Nya Slussen ensamma i sitt slag?

Seminarieserie hösten 2017

I en serie forskningsgrundade seminarier belyser vi processen kring Nya Slussen. Forskare sätter Nya Slussen i perspektiv med föredrag som ger utblickar i tid och rum och i moderatorledda samtal, där publiken bjuds in till dialog.

Slussen: international perspectives on urban planning

Tisdag 19 sep kl 13–16. ABF Stockholm, Z-salen, Sveavägen 41. Moderator: Maja Aase. Presentationer på engelska. Fri entré.
Ladda ner program här!
Seminariet livesändes på Stockholmias Facebook som du hittar här.

Slussen: stadsrum i folkets hjärtan nu och då

Tisdag 24 okt kl 13–16. ABF Stockholm, Z-salen, Sveavägen 41.
Moderator: Maja Aase. Fri entré.
Ladda ner program här!

Slussen: samtal om erfarenheterna av nya Slussen

Tisdag 5 dec kl 13–16. Citykonditoriet, Mahognysalen, Adolf Fredriks kyrkogata 10. Moderator: Kerstin Brunnberg. Fri entré.

Arrangör: Stockholmia i samarbete med Stockholms universitet, ABF Stockholm, KTH och Nordregio, med finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond.
Se hela seminariet här!

Anmälan

Höstens seminarieserie under 2017 är avslutad och anmälan är stängd.

Dokumentation

De två första seminariernas föredrag har givits ut som en Stockholmia essä och finns för gratis nedladdning här!

Introduktionsfilm till Seminarierna

https://www.youtube.com/watch?v=fqB-d65t9yk&t=

Uppdaterad