International perspectives on urban planning

19 september 2017 kl 13-16. Det första av tre seminarier i serien Slussen - stadsomvandling som berör. Detta seminarium har internationella gäster och hålls därför på engelska.

Nya Slussen har kallats ett av Sveriges mest kritiserade projekt, präglat av motsättningar och en snårig process. Många medborgare har engagerat sig i frågan. Protester har ägt rum. Politiker och förvaltning har kritiserats för att undvika och ignorera motstånd. Motståndare har anklagats för att förhindra stadsförnyelse.Vem har makten över samhällsplaneringen? Hur fungerar samspelet mellan medborgare, politiker och förvaltning? Vilken roll spelar medierna? Och hur ser striden om Slussen ut i internationell jämförelse?

I det första av tre seminarier belyser vi Slussen utifrån liknande processer i andra länder. Tre internationellt framstående forskare berättar och samtalar under ledning av Maja Aase, journalist och moderator.

Föredrag och samtal på engelska.

Vill du ställa en fråga eller bidra med en synpunkt inför seminariet? Kontakta info.stockholmia@stockholm.se

Anmäl dig via denna länk.

Program

13.00 - Arrangörerna Rebecka Lennartsson, Michele Micheletti och Anders Sjöbrandt hälsar välkomna

13.20 - Moderator Maja presenterar dagens seminarium

13.25 - Föredrag Margarita Mayer: Complexity of citizen participation in large-scale urban development projects

14.00 - Föredrag Enrico Gualini: What can planning technocrats and local politicians learn from planning conflicts?

14.30 - Paus

14.50 - Föredrag Abdul Khakee: Always disappointing? Swedish citizens’ participation in planning in comparative perspective

15.25 - Panelsamtal

16.00 - Slut

Paneldeltagare

Margarita Mayer, Emerita Professor, Freie Universität, Berlin.
Enrico Gualini, Professor of Planning Theory and Urban-Regional Policy Analysis, Technische Universität, Berlin.
Abdul Khakee, Professor emeritus, School of Architecture and the Built Environment, Kungliga tekniska högskolan.

Arrangör: Stockholmia - forskning och förlag i samarbete med Stockholms universitet, ABF Stockholm, KTH och Nordregio, med finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond

Uppdaterad