Demokratistipendium 2018

2018 utlyste Stockholmia ett demokratistipendium om 100 000 kronor, för att stimulera till forskning på demokratiseringsprocessen på lokal nivå i Stockholm.

I vår tid uppreser misstro, populism och främlingsfientlighet nya prövningar för demokratin. Samtidigt växer avståndet till den kamp som ligger bakom rätten att rösta. Historien är avgörande för att forma framtiden.

”Världens viktigaste fråga” kallade feministen Signe Bergman rösträttsfrågan. För rösträttskampen och införandet av allmän och lika rösträtt på den kommunala nivån saknas forskning. Samtidigt finns gott om spännande material. 2018 utlyste Stockholmia ”världens viktigaste stipendium” om 100 000 kronor, för att stimulera till forskning på demokratiseringsprocessen på lokal nivå i Stockholm.

Tävlingsregler

Ämnet för stipendieansökan skulle ha tydlig Stockholmsanknytning. Det kunde röra sig om en materialinventering, en pilotstudie, färdigställandet av en bok, skrivandet av en mer omfattande ansökan eller liknande. Sökande skulle vara doktorand eller disputerad forskare.

Priset

100 000 kronor.

Stockholmiastipendiater får även ingå i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med tillgång till Stockholmias nätverk, förmedlingskanaler och publiceringsmöjligheter samt närhet till Stadsmuseets kompetenser, till samlingar och arkiv.

Juryn

Ansökningar handlades och stipendiater utsågs av medlemmar från Stockholmias redaktionsråd: Heiko Droste, Stadshistoria, Stockholms universitet; Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; Ann-Charlotte Backlund, Stadsmuseet och Rebecka Lennartsson, Stockholmia. 

Juryns beslut kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökningsperioden stängde den 17 september 2018.

Demokratistipendiat 2018

Uppdaterad