Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags två priser för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.

Stockholmiapriset 2018

I år efterfrågar vi särskilt uppsatser som berör temat Demokrati.

Pris 1. Stockholmiapriset

Stockholm är en växande stad i ständig omvandling. Vad vill du förändra, påverka, belysa eller berätta om som rör Stockholm?

VINSTSUMMA: 15 000 KRONOR

Pris 2. När historien möter samtiden

Låt historien skänka nya perspektiv på Stockholms framtidsfrågor. Arkiven är fyllda av okända berättelser, historiska problem och lärorika lösningar. Bidraget ska bygga på material från Stadsarkivet.

VINSTSUMMA: 15 000 KRONOR.

Förslag till uppsatsämnen

Vill du ha förslag till uppsatsämnen? Klicka här för att komma till vår idébank för uppsatsskribenter!

Tävlingsregler

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Priset

Prissumman är 15 000 kronor. De vinnande uppsatserna kan komma att publiceras på Stockholmia förlags hemsida i serien Stockholmia essä samt på Samfundet S:t Eriks hemsida. Därutöver kan som mest två bidrag belönas med hedersomnämnanden.

Pris och hedersomnämnanden utdelas vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad.

Juryn

Priskommittén består av Samfundet S:t Eriks ordförande, universitetslektor Monica Andersson; chef för Stockholmia forskning och förlag, docent Rebecka Lennartsson; en representant från Stadsarkivet samt en person som utses av samfundet, Stadsarkivet och Stockholmsforskningen i förening, för närvarande tidigare professor i Stockholmshistoria Sven Lilja.

Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Nominering

Förlängt datum. Nominering för Stockholmiapriset 2018 ska ha inkommit senast den 19 februari 2018. Skicka din uppsats eller det bidrag du vill nominera till info.stockholmia@stockholm.se

Mottagare Stockholmiapriset

Stockholmiapriset har sedan 2009 delats ut till en vinnare som stod ut i konkurrensen tillsammans med flera välförtjänta hedersomnämnanden.

Läs om tidigare pristagarna här

Uppdaterad