Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags pris för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm. Stockholmiapriset har sedan 2009 delats ut till väl genomförda och intressanta uppsatser inom en rad discipliner från olika lärosäten. I några fall har även hedersomnämnanden utdelats till välförtjänta bidrag.

Tävlingsregler

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under vår- eller hösttermin året innan sista nomineringsdagen i februari. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Priser

Pris 1: Stockholmiapriset

Stockholm är en växande stad i ständig omvandling. Vad vill du förändra, påverka, belysa eller berätta om som rör huvudstaden?

Vinstsumma: 15 000 kronor

Pris 2: När historien möter samtiden

Låt historien skänka nya perspektiv på Stockholms framtidsfrågor. Arkiven är fyllda avokända berättelser, historiska problem och lärorika lösningar. Bidraget ska bygga på material från Stadsarkivet.

Vinstsumma: 15 000 kronor

Juryn

Monica Andersson, universitetslektor, ordförande för Samfundet S:t Erik
Lennart Ploom, stadsarkivarie, chef för Stadsarkivet
Annika Sandén, docent och vetenskaplig redaktör på Stockholmia förlag

Juryns beslut kan inte överklagas.

Nominera

Bidrag till Stockholmiapriset 2023 skickas in senast 13 februari 2023 via e-post:

stockholmia@stockholm.se

Uppdaterad