Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags pris för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.

Tävlingsregler

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Priset

Prissumman är 15 000 kronor. 

Juryn

Universitetslektor Monica Andersson, ordförande för Samfundet S:t Erik
Stadsarkivarie Lennart Ploom, chef för Stadsarkivet
Docent Annika Sandén, vetenskaplig redaktör på Stockholmia förlag

Juryns beslut kan inte överklagas.

Nominera

Bidrag till Stockholmiapriset 2022 nomineras senast 14 februari 2022 via e-post:

stockholmia@stockholm.se

Tidigare mottagare av Stockholmiapriset

Mottagare Stockholmiapriset

Uppdaterad