Utlysningar

Stockholmia har i uppdrag att finansiellt stödja angelägna forskningsinsatser om Stockholm. Från och med 2016 kommer det att ske i form utlysningar av mindre anslag för att formulera forskningsansökningar, genomföra en pilotstudie, färdigställa ett projekt eller liknande. Anslag från Stockholmia innebär att du ingår i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med tillgång till Stockholmias nätverk och närhet till Stadsmuseets kompetenser, till samlingar och arkiv. Projekt slutrapporteras med en projektrapport och publiceras på Stockholmias hemsida.

Rossanders donationsfond

Från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond utdelas forskningsanslag för att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Fonden delar ut medel 1–2 gånger per år.
Läs mer...

Vill du bevaka information om utlysningar?

Skicka ett mail till info.stockholmia@stockholm.se och sätt upp dig på vår sändlista.

Gilla oss på Facebook  och följ våra inlägg där!

Uppdaterad