Demokratistipendium 2018

Nu utlyser vi ”världens viktigaste stipendium” om 100 000 kronor, för att stimulera till forskning på demokratiseringsprocessen på lokal nivå i Stockholm.

I vår tid uppreser misstro, populism och främlingsfientlighet nya prövningar för demokratin. Samtidigt växer avståndet till den kamp som ligger bakom rätten att rösta. Historien är avgörande för att forma framtiden.

”Världens viktigaste fråga” kallade feministen Signe Bergman rösträttsfrågan. För rösträttskampen och införandet av allmän och lika rösträtt på den kommunala nivån saknas forskning.Samtidigt finns gott om spännande material.

Nu utlyser vi ”världens viktigaste stipendium” om 100 000 kronor, för att stimulera till forskning på demokratiseringsprocessen på lokal nivå i Stockholm.

 

Tävlingsregler

Ämnet för stipendieansökan ska ha tydlig Stockholmsanknytning. Det kan röra sig om en materialinventering, en pilotstudie, färdigställandet av en bok, skrivandet av en mer omfattande ansökan eller liknande. Sökande ska vara doktorand eller disputerad forskare.

Priset

100 000 kronor till forskning på demokratiseringsprocessen på lokal nivå i Stockholm.

Tilldelas du stipendium från Stockholmia innebär det att du ingår i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med tillgång till Stockholmias nätverk, förmedlingskanaler och publiceringsmöjligheter. Närhet till Stadsmuseets kompetenser, till samlingar och arkiv är en annan fördel.

Juryn

Ansökningar handläggs och stipendiater utses av medlemmar från Stockholmias redaktionsråd: Heiko Droste, Stadshistoria, Stockholms universitet; Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; Ann-Charlotte Backlund, Stadsmuseet och Rebecka Lennartsson, forskningschef, Stockholmia. 

Juryns beslut kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökan sker via formulär som finns att ladda ner här. Ansökan skickas digitalt till info.stockholmia@stockholm.se.

Senast 17 september 2018 vill vi ha din ansökan.

Uppdaterad