Anders Perlinge

Anders Perlinge. Foto: Hanna Hellström

Anders Perlinge tilldelas Stockholmias demokratistipendium 2018 om 100 000 kronor för projektet "The Capital of Maids. Conditional Financal Influences on Commencing Democratical Processes, 1855–1880 / Kvinnligt kapital i Stockholm 1855–1880. Privatfinansiella förutsättningar för demokratins genombrott"

The Capital of Maids. Conditional Financal Influences on Commencing Democratical Processes, 1855–1880 / Kvinnligt kapital i Stockholm 1855–1880. Privatfinansiella förutsättningar för demokratins genombrott

När demokratiseringen av Sverige och Stockholm studeras, hamnar fördelningen av den politiska makten oftast i centrum. Perlinges projekt lyfter ett underbeforskat sammanhang mellan ekonomiska och politiska rättigheter med avgörande betydelse för demokratiseringsprocessen. I fokus står kvinnors ofrihet på det ekonomiska området under perioden fram till 1864/1884, då myndighetsåldern reglerades. Varken som ogift eller gift fick kvinnor dessförinnan förfoga över sin egen eventuella förmögenhet, utan stod under en mans förmynderskap eller fick som gift honom som målsman. Endast änkor medgavs större frihet i detta avseende. Genom studier av det omfattande och föga utforskade Förmyndarkammarens arkiv på Stockholms stadsarkiv och bouppteckningar efter avlidna ogifta kvinnor och deras manliga förmyndare i Stockholms Rådhusrätts arkiv, ger projektet ny och viktig kunskap om sammanhangen mellan privatfinansiella förutsättningar och demokrati.

Anders Perlinge

Anders Perlinge (f. 1962) disputerade vid Stockholms universitet 2005 med avhandlingen Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet. Vånga socken i Skåne 1840–1900 och blev docent i etnologi 2013. Han är idag verksam som forskare vid Institutet för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm med särskilt intresse för finanshistoria. På Stockholmia förlag har han tidigare publicerat Bubblan som sprack. Byggboomen i Stockholm 1896–1908 (2012).

Demokratistipendium 2018

Uppdaterad