Jubileumsstipendium 2016

Stockholmia – forskning och förlag fyllde 80 år 2016 och delade ut två jubileumsstipendier om 250 000 kr för Stockholmsforskning.

Stockholmia – forskning och förlag 80 år. 1936–2016. Jubileumsstipendier 2016

Stockholmia – forskning och förlag utlyste under 2016 två jubileumsstipendier om 250 000 kronor vardera för angelägen Stockholmsforskning.

Stipendiater

Stipendiaterna ingår i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med tillgång till Stockholmias nätverk, förmedlingskanaler och publiceringsmöjligheter samt närhet till Stadsmuseets kompetenser, samlingar och arkiv. I samband med jubileumsfirandet på Stadsarkivet den 23 november 2016 utdelades jubileumsstipendierna till Anna Gavanas och My Hellsing.

Anna Gavanas

My Hellsing

 

Historik

1936 grundade Stockholms stadskollegium enhandbokskommitté. Kommitténs uppdrag var att initiera och samordna angelägen forskning om Stockholmsom publiceradesi serien Monografier utgivna av Stockholms stad. Från 1950 utökades uppdraget till att även omfatta fördelning av ekonomiska medel för forskning. 1994 bildades inom kommittén en förlagsverksamhet: Stockholmia förlag.

Sedan 2007 tillhör Stockholmia Stockholms stads kulturförvaltning och ingår i Stadsmuseets organisation. 2014 ändrades namnet till Stockholmia – forskning och förlag. I samverkan med forskarsamhället genomförs forskningsprojekt, seminarier, föredrag och konferenser. Genom det egna förlaget publiceras och sprids ny forskning om Stockholms historia och samtid. Chef för verksamheten är sedan 2014 docent Rebecka Lennartsson. Stockholmia - forskning och förlag fyllde 80 år 2016 och utlyste två jubileumsstipendier om 250 000 kr för Stockholmsforskning. Stipendierna delades ut på jubileumsfirandet den 23 mars 2016 på Stadsarkivet.

Kriterier

Jubileiumsstipendierna syftade till att stimulera forskning och kunskapsuppbyggnad om stadens historia såväl som om dess samtid och framtida utmaningar inom en mängd områden, från stadsplanering och politik till stadens sociala och kulturella liv. Ämnet för stipendieansökan skulle ha tydlig Stockholmsanknytning och de sökande skulle vara doktorander eller disputerade forskare.

Jury

Juryn bestod av Stadsmuseets forskningsråd. Ledamöter 2016:
Ann-Charlotte Backlund, Stadsmuseet; Anna Ulfstrand, Stadsmuseet; Tina Rodhe, Medeltidsmuseet; Rebecka Lennartsson, Stockholmia; Mats Franzén, Uppsala universitet; Birgitta Svensson, Vitterhetsakademin och Monica Andersson, Stockholms universitet.
Juryns beslut kan inte överklagas.

Jubileumsstipendiater 2016

Uppdaterad