Fogelström på Kulturfestivalen

Öppettid
Söndag 20 aug 12:00–17:00

Se programmet: I tankarnas trädgård

Pris
Gratis
Plats
Centralbadet

Drottninggatan 88

Stockholmia förlag deltar i Kulturfestivalen på Centralbadets scen i programmet I tankarnas trädgård.

I år gav Stockholmia förlag ut Per Anders Fogelströms ungdomsverk Den okuvliga friheten. Detta antinazistiska ungdomsverk är en historia om makt och motstånd som känns skrämmande aktuell. Med Fogelströms okuvliga civilkurage i minne och hans engagemang för freden, bjuder vi in till ett samtal på Centralbadets scen om just civilkurage, och vad det kan vara i vår egen tid. Från Stockholmia förlag: Ernesto Garzon.

Medverkande:

Agnes Hellström
Författare, journalist, debattör och ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Hellströms drivkraft att förändra världen och ifrågasätta destruktiva normer genomsyrar inte bara ordförandeskapet på Svenska Freds utan också hennes böcker Ränderna går aldrig ur (2009), och Att vara utan att synas (2013), med vilka hon bröt den tystnadskultur som härskar på internatskolorna och gav rösterna inifrån en moralisk resning.

Karl-Olof Andersson
Författare och journalist med ett långt förflutet inom dags- och fackpress. 1982–2000 var han ledarskribent på Aftonbladet och är sedan dess frilansare. Bland hans tidigare böcker finns serien Vårt dramatiska sekel (1995–1998) samt biografierna Nils Ferlin, poet i livets villervalla (1998), Harry Martinson – Naturens, havens och rymdens diktare (2003) och Per Anders Fogelström. Ett liv förlitteraturen, freden och miljön (2012). Andersson har skrivit inledningen till den tidigare opublicerade romanen Den okuvliga friheten av Per Anders Fogelström (Stockholmia förlag 2017).

Vi släpper också en ny Stockholmia essä: Låt andra röster tala, andra öden redovisas. Spår från källorna i Per Anders Fogelströms romansvit. Författare är Sören Lindström, till vardags bibliotekarie på Stadsmuseet. Fogelströms stora samling av Stockholmslitteratur donerades till Stadsmuseet efter hans död. Lindström berättar om hur Fogelström använde böckerna i sitt författarskap och i sin journalistiska gärning.