Slussen: samtal om erfarenheterna av nya Slussen

Öppettid
Tis 5 dec 13:00–16:00
Pris
Evenemanget är fullbokat
Plats
Citykonditoriet

Adolf Fredriks gata 10

Stadsbyggnadsprojekt väcker känslor. I tre seminarier belyser vi motsättningar och snårigheter i processen kring nya Slussen. Detta är det tredje seminariet i serien.

Föranmälan krävs! Evenemanget är fullbokat. 

Moderator: Kerstin Brunnberg

I en serie forskningsgrundade seminarier belyser vi nu frågan om Slussen - motsättningar och snårigheter i processen kring nya Slussen. Forskare sätter Nya Slussen i perspektiv med föredrag som ger utblickar i tid och rum och i moderatorledda samtal, där publiken bjuds in till dialog. Vi vill redan nu förbereda oss på att kunna besvara dina frågor. Mejla in din fråga eller förslag till diskussionsämne till info.stockholmia@stockholm.se.

I det tredje och sista seminariet i serien Slussen: stadsomvandling som berör samtalar centrala aktörer kring Nya Slussen om visioner, retorik, politik och motstånd vid stadsomvandling. En ”rullande panel” med politiker och tjänstemän, journalister, medborgare och forskare som på olika sätt varit involverade i Nya Slussen bidrar med skilda perspektiv och erfarenheter. Samtalet leds av Kerstin Brunnberg, prisbelönt journalist med erfarenhet bland annat som vd för Sveriges radio, styrelseordförande i statens kulturråd och som chef för Arkdes.

Medverkar gör bland andra

Elisabet Andersson
Monica Andersson
Lotta Edholm
Tor Edsjö
Stella Fare
Joakim Larsson
Richard Murray
Henrik Nerlund
Ulla Joneborg
Nazem Tahvilzadeh
Lennart Tonell
Jan Valeskog
Mats Wickman

Stockholmia – forskning och förlag
I samarbete med:
Stockholms universitet, ABF Stockholm, KTHoch Nordregio,
med finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond

Slussenseminarier 2017

Tisdag 19 september kl 13–16. Slussen: international perspectives on urban planning
Tisdag 24 oktober kl 13–16. Slussen: stadsrum i folkets hjärtan nu och då
Tisdag 5 december kl 13–16. Slussen: samtal om erfarenheterna av nya Slussen