Boklunch på bibblan

Öppettid
2018-05-22

Tisdag klockan 12:00 – 13:00

Pris
Gratis
Plats
Stadsbiblioteket

Sveavägen 73, Stockholm

Böcker och essäer kryddade med Stockholmsinnehåll serveras av författare från Stockholmia förlag samtidigt som du äter lunch. Lättare lunch finns att köpa i cafeterian bredvid programhörnan.

12:00 12:30

Redaktörerna Charlotte Hyltén-Cavallius och Lotta Fernstål berättar om Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige som ges ut på Stockholmia förlag våren 2018.

I Romska liv och platser möter vi svenska romer som har levt i läger och en mängd romska platser som avslöjar ett dolt kulturlandskap i Stockholm. Boken bygger på levnadshistoriska intervjuer med svenska romer, äldre kartmaterial, fotografier, reportage och ett omfattande arkivmaterial.

Charlotte Hyltén-Cavallius är docent i minoritetsstudier, fil. dr i etnologi och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. Lotta Fernstål är fil.dr i arkeologi och arbetar som förste antikvarie och forskare vid Statens historiska museer.

12:30 – 13:00 

Artikelförfattaren Jonas Monié Nordin berättar om Samer i imperiets mitt. Samiskt liv i det tidigmoderna Stockholm – en glömd historia publicerad i Tillfälliga Stockholmare. Människor och möten under 600 år, (Stockholmia förlag 2017).

I Samer i imperiets mitt undersöks tre aspekter av samisk historia i staden. Vi möter samer i det tidigmoderna Sverige, utländska besökares beskrivningar av samer i 1600-talets Stockholm och en analys av funna samiska föremål samt samisk närvaro vid hovet under samma tid.

Jonas Monié Nordin. Forskare, fil. dr, docent i historisk arkeologi. Arbetar inom forskningsenheten vid Statens Historiska museer.