Stockholmia på Bokmässan

Öppettid
27–30 september
Pris
Entrébiljett till mässan

För information om biljetter se Bokmässans hemsida

Plats
Svenska mässan, Göteborg

Forskartorget och Sjöfartsmontern

Stockholmia deltar med program på årets Forskartorg och i Sjöfartsmontern–Sjöfartens Kultursällskap!

Program, Forskartorgets scen:

Staden som mötesplats

Torsdag 27 september kl 15:10–15:25

Om tillfällighet, migration och minoritet. Anna Götlind, redaktör för publikationen Tillfälliga Stockholmare, samtalar med Ann Nehlin om finska barns möten med stockholmare under andra världskriget och med Jonas M. Nordin om samer och samiskt liv i det tidigmoderna Stockholm – en glömd historia. Medverkande: Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet, Ann Nehlin, forskare och lärare på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Jonas Monié Nordin, forskare, och docent i historisk arkeologi inom forskningsenheten vid Statens historiska museer.

Resande och arv– om undanträngd historia

Söndag 30 september kl 14:05–14:20

Ett fördjupande samtal om vår historia av rörlighet och sammankoppling med resten av världen på en faktabaserad så väl som etisk och filosofisk nivå. Utgångspunkt är Arvid Bergmans nyutkomna bok Född slav – död fri? Rickard Abrahamsson och tidigt anlända afrikaners öden i Sverige. Medverkande: Arvid Bergman, släktforskare och författare, Magnus Berg, docent i etnologi och universitetslektor i museologi, Göteborgs universitet, Karin Bojs, vetenskapsjournalist, författare och hedersdoktor vid Stockholms universitet.


Program, Sjöfartsmontern:


Född slav, död fri? Om Rickard Abrahamsson och tidigt anlända afrikaners öden i Sverige

Fredag 28 september kl. 16.00–16.30

Ett samtal mellan författaren och släktforskaren Arvid Bergman och vetenskapsjournalisten, författaren och hedersdoktorn vid Stockholms universitet Karin Bojs. Hör om afrosvenskarna som kom med anledning av den transatlantiska slavhandeln.

Med ångbåt från land till stad. Om ångbåtsepoken och ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860–1950

Söndag 30 september. klockan 13.00–13.30

Hör författaren Lennart Rydberg berätta om hur det gick till när ångbåten fick sin framträdande plats.