Boksläpp: Skönhet, nytta och beständighet

Skönhetsrådet fyller 100 år. Henrik Nerlund, rådets sekreterare och kanslichef, har skrivit en bok. Vi bjuder in till ett samtal om Skönhetsrådets roll då, nu och i framtiden.

Boksläpp

I biljettpriset 150 kronor ingår boken Skönhet, nytta och beständighet, ett glas bubbel och tilltugg. 

Skönhetsrådet 100 år

Skönhetsrådet har sedan 1919 fungerat som granskare av stadens utveckling och agerat som rådgivare, opponent och förslagsställare. Som fristående expertorganisation inom stadens förvaltning har rådet varit en kontroversiell organisation, men också en konstruktiv kritiker.

Ta del av Stockholms bebyggelseutveckling utifrån Skönhetsrådets perspektiv, som följer stadens förändring såväl ideologiskt som fysiskt. Här presenteras bakgrunden till varför staden ser ut som den gör, vilka debatter och ideal som ligger bakom nya stadsdelar, broar, höghus, konstverk, utglesning och förtätning.

Program

17:30 Mingel
18:00 Stockholmias forskningschef Rebecka Lennartsson hälsar välkommen
18:05 Panelsamtal mellan Viktor Barth-Kron, journalist; Karolina Keyzer, arkitekt och Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker. Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist.
18:45 Publikfrågor
19:00 Möjlighet att få sin bok signerad
19:30 Slut