Stockholmiapriset 2017

Skriv din magister- eller masteruppsats om Stockholm! Uppsatstävling med två priser. Chans att vinna 15 000 kronor.

Nu utlyser Stadsarkivet, Samfundet S:t Erik och Stockholmia – forskning och förlag två priser för bästa uppsatser på master- eller magisternivå. Vinnarna får 15 000 kronor vardera. Prisen utdelas under festliga former vid Samfundet S:t Eriks årsmöte våren 2017.

Pris 1. Stockholmiapriset

Priset syftar till att stimulera kunskapsuppbyggnad inom en mängd områden; från byggnader, natur, infrastruktur, politik och planläggning till huvudstadens sociala och kulturella liv. Vad vill du förändra, påverka, belysa eller berätta om som rör Stockholm?

VINSTSUMMA: 15 000 KRONOR

Pris 2. När historien möter samtiden

Med priset vill vi stimulera användandet av Stadsarkivets material för att skänka nya perspektiv på Stockholms framtidsfrågor. Frågor som ligger högt på dagordningen när det gäller stadens framtid har ofta en lång och lärorik historia. Arkiven är fyllda av okända berättelser, förlorade framtider, oupptäckta maktkamper och lärorika lösningar som väntar på att utforskas. Bidraget ska bygga på material från Stadsarkivet.

VINSTSUMMA: 15 000 KRONOR.

Tävlingsregler

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen kommer stor vikt att läggas vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman. Prissumman är 15 000 kronor för vinnaren i vardera kategorin. De vinnande uppsatserna kommer också att efter eventuell redigering kunna publiceras i den digitala skriftserien Stockholmia essä. Pris utdelas under festliga former vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad år 2017, då prisvinnarna också bjuds på middag.

Nominering

Välkommen att sända ditt bidrag i digital form till info.stockholmia@stockholm.se

Senast den 15 januari 2017 vill vi ha din uppsats eller det bidrag du vill nominera.

Priskommittén består av samfundet S:t Eriks ordförande, chefen för Stockholms stadsarkiv, chefen för Stockholmia – forskning och förlag samt ytterligare en adjungerad forskare. Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Läs mer på http://www.stadsarkivet.stockholm.se/ http://www.samfundetsterik.se/ http://www.stadsmuseet.stockholm.se/stockholmia/

Uppdaterad