Pengar från Riksbankens Jubileumsfond

Forskningspengar till Stadsmuseet! Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia beviljas 8 472 000 kr av Riksbankens Jubileumsfond.

"Genom ett nära samarbete mellan ABM-institutioner och forskare ska projektet bidra till kunskapsspridning om stadens mångfacetterade historia. Syftet är att utarbeta en metod för att skapa pluralistiska beskrivningar av samlingarna och öka sökbarhet i digitaliserat material. Tidigare icke beforskat och förmedlat material med koppling till projektets delstudier digitaliseras och tillgängliggörs för forskare och allmänhet. Metodutvecklingen bygger på ett intimt samarbete mellan forskare och antikvarier. Inventering och digitalisering ligger till grund för delstudier kring ett flertal urbana rum, vars historia belyses genom analyser av relaterade föremål och dokument. Projektets resultat förmedlas genom vetenskapliga publikationer, stadsvandringar, föreläsningsserier och en vandringsutställning. Projektet samarbetar med Stockholms stadsmuseum (SSM) i utvecklandet av en ny, interaktiv digital guide till stadens historia, där rum och föremål ur samlingarna länkas till varandra och ges sammanhang. Resultat från projektets delstudier utgör en viktig del. Den metod och tematik som arbetas fram inom projektet förvaltas och utvecklas inom SSM och i samarbete med Stockholmskällan. Projektet är även förankrat inom ramen för Genusnod Sthlm, ett samverkansarbete mellan universitet, ABM-institutioner och sociala rörelser, där kulturhistoria och genus är utgångspunkter för problematisering av den samtida staden. Det skapar förutsättningar för projektets långsiktiga fortlevnad." Riksbankens Jubileumsfond, pressmeddelande 10 juni 2016.

Uppdaterad