Ny bok! Stockholm som vara

Ny bok ute nu! Stockholm som vara. Klas Ramberg (red.). Med Stockholm som exempel behandlar tolv forskare skilda aspekter av staden som vara och visar på hur en allt starkare marknadsinriktning inverkar på stadens förändring.

Får du plats i framtidens stad?
Utifrån olika teman diskuterar författarna vad marknadsinriktningen gör med villkoren för människors existens. Hur hänger varan och varandet samman? Utgångspunkt är stadens olika platser, från nya bostäder och omgestaltade äldre stadsdelar till enskilda objekt som hotell och Slussen. Idéer om framtidens Stockholm kommer till uttryck i marknadsföring, i arkitekternas visioner, i omgestaltningen av historiska miljöer och i stadens översiktliga planering. Vem får vara i den nya staden?

Läs mer om boken här.

Uppdaterad