Ny bok! Bortom kravallerna!

Husbykravallerna under ytan. Sju forskare dyker ner i händelserna i Husby i maj 2013 och sätter in händelserna i ett större teoretiskt och internationellt sammanhang.

I maj 2013 pågick omfattande kravaller under flera nätter i Stockholmsförorten Husby. Oroligheterna skulle snart sprida sig till flera förorter och i internationell press syntes bilder på en välfärdsstat i brand. Många skyndade sig att förklara dessa händelser men få vände sig till de boende.

Med avstamp i ett trettiotal Husbybors berättelser ger antologins sju forskare en djuplodande och mångfacetterad förståelse av vad som rörde sig under Husbykravallernas yta.

Författare:

Kristina Boréus, statsvetare, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
Janne Flyghed, krimonolog, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
Alejandro González, ekonom-historiker, Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.
Magnus Hörnqvist, kriminolog,Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
Marcus Lauri, statsvetare, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
Markus Lundström, ekonom-historiker, Ekonomiska-historiska institutionen, Stockholms universitet.
Paulina de los Reyes, ekonom-historiker,Ekonomiska-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Dessa sju forskare deltog i forskningsprojektet om Husbyhändelserna och var även medförfattare till den tidigare rapporten"Bilen brinner... men problemen är kvar". Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013.

Läs mer om boken Bortom kravallerna här.

Publicerad
Uppdaterad