Biljetter släppta!

Seminarier om Slussen i höst. I tre seminarier belyser vi motsättningar och snårigheter i processen kring nya Slussen.

Slussen - stadsomvandling som berör

Forskare sätter Nya Slussen i perspektiv med föredrag som ger utblickar i tid och rum och i moderatorledda samtal, där publiken bjuds in till dialog. För mer info och anmälan klicka här!

Slussen: international perspectives on urban planning
Tisdag 19 september kl 13-16
ABF Stockholm, Z-salen, Sveavägen 41

Slussen: stadsrum i folkets hjärtan nu och då
Tisdag 24 oktober kl 13-16
ABF Stockholm, Z-salen, Sveavägen 41

Slussen: samtal om erfarenheterna av nya Slussen
Tisdag 5 december kl 13-16
Citykonditoriet, Adolf Fredriks gata 10

Uppdaterad