Se slussenseminariet från 5 december 2017

I det tredje och sista seminariet i serien Slussen: stadsomvandling som berör samtalar centrala aktörer kring Nya Slussen om visioner, retorik, politik och motstånd vid stadsomvandling.

Se hela seminariet från 5 december 2017 här!

Nya Slussen har kallats ett av Sveriges mest kritiserade projekt, präglat av motsättningar och en snårig process. Många medborgare har engagerat sig i frågan. Protester har ägt rum. Politiker och förvaltning har kritiserats för att undvika och ignorera motstånd. Motståndare har anklagats för att förhindra stadsförnyelse.

I en serie forskningsgrundade seminarier belystes processen kring Nya Slussen under hösten 2017. Forskare satte Nya Slussen i perspektiv med föredrag som gav utblickar i tid och rum och i moderatorledda samtal, där publiken bjöds in till dialog.

Stockholmia – forskning och förlag i samarbete med: Stockholms universitet, ABF Stockholm, KTH och Nordregio, med finansiellt stöd från Riksbankens jubileumsfond

Läs mer om projektet Nya Slussen här.

I det tredje och sista seminariet i serien Slussen: stadsomvandling som berör samtalar centrala aktörer kring Nya Slussen om visioner, retorik, politik och motstånd vid stadsomvandling.

En rullande panel med politiker och tjänstemän, journalister, medborgare och forskare som på olika sätt varit involverade i Nya Slussen bidrar med skilda perspektiv och erfarenheter. Samtalet leds av Kerstin Brunnberg, prisbelönt journalist med erfarenhet bland annat som vd för Sveriges radio, styrelseordförande i statens kulturråd och som chef för Arkdes.

Program 5 december 2017

Introduktion till dagens seminarium

Vad är problemet? Delar av panelen samtalar utifrån exemplet Nya Slussen. Vem har makten över samhällsplaneringen? Hur fungerar samspelet mellan medborgare, politiker och förvaltning? Vilken roll spelar medierna?

Hur kan processen förbättras i framtiden? Delar av panelen samtalar utifrån exemplet Nya Slussen. Vilka erfarenheter tar vi med oss från processen? Vad kan vi lära oss inför kommande utmaningar inom stadsplanering?

Panelen avtackas

I panelen

Elisabet Andersson, reporter och krönikör på SvD Kultur med fokus på arkitektur och stadsplanering Monica Andersson, ordförande samfundet S:t Erik, statsvetare, tidigare borgarråd Stockholms stad Lotta Edholm, (L) oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden, Stockholms stad Tor Edsjö, arkitekt, företrädare för nätverk för alternativ lösning av Slussens ombyggnad Stella Fare, tidigare borgarråd, Stockholms stad, f d gruppledare för Stockholmspartiet, författare Daniel Helldén, (Mp) trafikborgarråd, Stockholms stad Bo Göran Hellers, professor i konstruktionslära, KTH, engagerad i Ny syn på Slussen. Ulla Joneborg, tidigare arkitekt stadsbyggnadskontoret, en av initiativtagarna till Ny syn på Slussen Joakim Larsson, (M) oppositionsborgarråd, Stockholms stad Richard Murray, senior rådgivare hos tankesmedjan Global utmaning, ordförande för förbundet för Ekoparken, företrädare för nätverk för alternativ lösning av Slussens ombyggnad Henrik Nerlund, sekreterare och kanslichef, rådet till skydd för Stockholms skönhet, Stockholms stad, arkitekturhistoriker, journalist och författare Nazem Tahvilzadeh, forskare, KTH, med fokus på demokrati, urban politik och medborgardeltagande i planering Lennart Tonell, lektor i samhällsplanering/kulturgeografi, Stockholms universitet, gruppledare (Mp) exploateringsnämnden, Stockholms stad Jan Valeskog, (S) biträdande finansborgarråd, Stockholms stad Sebastian Wiklund, (V), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, Stockholms stad Mats Wickman, journalist och författare med fokus på stadsplanering, arkitektur och Stockholmshistoria.

Uppdaterad