Ny bok! Spår av ett liv

En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid.

Anna Götlind och Rolf Lind

ISBN 9789170313134
Utgivningsdatum: 2019-05-23

I den här boken får vi möta en pojke som på 1860-talet blev sockenbarn i Lovö socken väster om Stockholm: August Theodor Blomqvist (1854–1941). Hela sitt liv levde han på platser i Stockholms närhet. I berättelsen relateras hans livsöde till större samhällsförändringar i Sverige och Stockholm under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.

Bilden av sockenbarnen är ofta mörk. De säljs till lägstbjudande på auktion, far illa i olika fosterhem och blir i vissa fall märkta för livet. Genom att på mikronivån följa ett sockenbarn genom livet visar författarna på nyanser och alternativa berättelser. Allt var inte mörkt. I sockenbarnets liv kunde det också finnas blommande syrener.

Boken är exempel på en forskningsinriktning inom historieämnet som har rönt allt större uppmärksamhet under senare år: mikrohistoria.

Aktiviteter Spår av ett liv

Uppdaterad