Stockholmiapriset 2021

""
Linda Wikland. Foto: Linda Kummel

Årets Stockholmiapris tilldelas Linda Wikland för masteruppsatsen ”Vårt dagliga bröd giv oss idag. Hungersnöd, krishantering och resiliens i Stockholm 1650–1750”, framlagd vid Historiska institutionen, Stockholms universitet 2020.

Linda Wikland studerar i denna uppsats krishantering och förmågan till institutionell anpassning i samband med livsmedelsbristen i Stockholm under perioden 1650 till 1750. Den sociala resiliensen studeras, det vill säga de politiska, institutionella och sociala åtgärder som vidtogs för att lindra och förhindra svälten i staden. Wikland tar därmed ett nytt och djärvt men fruktbart teoretiskt grepp om en hundraårsperiod av samhällelig förändring. Frågan om samhällets hantering av kriser är ständigt aktuell.

Stockholmiapriset är Stockholmia – forskning och förlags, Samfundet S:t Eriks och Stadsarkivets två priser om 15 000 kronor vardera för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.

Uppdaterad