Om oss

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad med uppdrag att tillgängliggöra forskning och litteratur om Stockholm.

Stockholmia – forskning och förlag

Stockholmia har som uppdrag att stimulera, sprida och publicera angelägen forskning om Stockholm. I samverkan med forskarsamhället genomförs forskningsprojekt, seminarier, föredrag och konferenser. Genom det egna förlaget publiceras och sprids ny forskning om Stockholms historia och samtid.

Stockholmsforskningen grundades 1936. Sedan 2007 ingår Stockholmsforskningen i Stadsmuseet i Stockholm. Det som tidigare hette Stockholmsforskningen och Stockholmia förlag heter sedan 2014 tillsammans Stockholmia – forskning och förlag.

 

Uppdaterad