Kontakt

Tel: 08-508 31 743
stockholmia@stockholm.se

Postadress

Stockholmia – forskning och förlag
Box 150 25
104 65 Stockholm

Besöks- och leveransadress

Stadsmuseet, Slussen
Ryssgården
116 46 Stockholm

Leveranser: ta hissen på Ryssgården (torget framför T-bana Slussen) nedanför Peter Myndes backe; använd porttelefonen.

Chef

Rebecka Lennartsson
Forskningschef, chef enheten för kunskapsutveckling
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Redaktion

Anna Brodow Inzaina
Projektledare, produktionskoordinator
Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se
 

Bo Larsson
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

Uppdaterad