Kontakt

Stockholmia – forskning och förlag
Box 150 25
104 65 Stockholm
Tel: 08-508 31 743
stockholmia@stockholm.se

Besöks- och leveransadress

Stockholmia
Stadsmuseet, Magasin 5
Palermogatan 23
115 56 Stockholm

Chef

Rebecka Lennartsson
Forskningschef
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Redaktion

Anna Brodow Inzaina
Vetenskaplig redaktör för Stockholmia essä
Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Matilda Ekström (vikarie)
Kommunikations- och marknadsansvarig
Tel: 076-12 31 757
matilda.j.ekstrom@stockholm.se

Bo Larsson
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

Ernesto Garzón (föräldraledig till och med 10 september 2018) Kommunikations- och marknadsansvarig
ernesto.garzon@stockholm.se

Uppdaterad