Offentlighetsprincipen

Stockholms stad omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till staden normalt blir allmänna handlingar. Staden är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning.

Begära handlingar

Önskar du begära ut handlingar kontakta Kulturförvaltningen registratur. Kontaktuppgifter hittar du på stadens webbplats nedan.

Kulturförvaltningen - Stockholms stad (start.stockholm)

Personuppgifter och dataskydd

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stadens webbplats hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Personuppgifter och dataskydd - Stockholms stad (start.stockholm)

Uppdaterad