Organisation & personal

Från vänster: Ernesto Garzón, marknadsansvarig, Bosse Larsson, vetenskaplig redaktör, Rebecka Lennartsson, forskningsledare (sittandes) Hedvig Schönbäck, projektledare, Anna Brodow Inzaina, vetenskaplig redaktör. Foto: Johan Stigholt

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad Kulturförvaltning. Stockholmia tillhör Stadsmuseiavdelningen och enheten Staden kunskapsuppbyggnad.

Redaktion

Rebecka Lennartsson
Forskningschef
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Hedvig Schönbäck

Projektledare/vetenskaplig redaktör 
Tel: 08-508 31 563
hedvig.schonback@stockholm.se
Tjänstledig till och med 31 mars 2018

Bo Larsson
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

Ernesto Garzón
Kommunikations- och marknadsansvarig
Tel: 08-508 31 742
ernesto.garzon@stockholm.se

Anna Brodow Inzaina
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Uppdaterad