Organisation & personal

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad Kulturförvaltning. Stockholmia tillhör Stadsmuseiavdelningen och enheten Staden kunskapsuppbyggnad.

Redaktion

Rebecka Lennartsson
Forskningschef
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Anna Brodow Inzaina
Produktionskoordinator
Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Ernesto Garzón
Kommunikatör
Tel: 08-508 31 742
ernesto.garzon@stockholm.se

Bo Larsson
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

 

Offentlighetsprincipen

 

Uppdaterad