Organisation & personal

Från vänster: Ernesto Garzón, marknadsansvarig, Bosse Larsson, vetenskaplig redaktör, Rebecka Lennartsson, forskningschef (sittandes) Hedvig Schönbäck, d.v. projektledare, Anna Brodow Inzaina, vetenskaplig redaktör. Foto: Johan Stigholt

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad Kulturförvaltning. Stockholmia tillhör Stadsmuseiavdelningen och enheten Staden kunskapsuppbyggnad.

Redaktion

Rebecka Lennartsson
Forskningschef
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Anna Brodow Inzaina
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Matilda Ekström(vikarie)
Kommunikations- och marknadsansvarig
Tel: 076-12 31 757
matilda.j.ekstrom@stockholm.se

Maria Emtell
Produktionskoordinator
Tel: 08-508 31 563
maria.emtell@stockholm.se

Bo Larsson
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

Ernesto Garzón
Kommunikations- och marknadsansvarig
(föräldraledig till och med 6 augusti 2018)
Tel: 08-508 31 742
ernesto.garzon@stockholm.se

 

Offentlighetsprincipen

Stockholms stad omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till staden normalt blir allmänna handlingar. Staden är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning.

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Uppdaterad