Organisation & personal

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stad Kulturförvaltning. Stockholmia tillhör Stadsmuseiavdelningen och enheten Staden kunskapsuppbyggnad.

Redaktion

Rebecka Lennartsson
Forskningschef, chef enheten för kunskapsutveckling
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Anna Brodow Inzaina
Projektledare, produktionskoordinator
Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Bo Larsson
Vetenskaplig redaktör
Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

Offentlighetsprincipen

Uppdaterad