Ledning

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stads kulturförvaltning. Stockholmia tillhör dokumentationsenheten under avdelningen "Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia".

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef, stadsantikvarie
Tel: 08-508 31 560
ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Anna Ulfstrand, enhetschef Staden Kunskapsuppbyggnad
Tel: 08-508 31 555
anna.ulfstrand@stockholm.se

Rebecka Lennartsson, forskningschef
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Uppdaterad