Ledning

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stads kulturförvaltning. Stockholmia tillhör dokumentationsenheten under avdelningen "Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia".

Fredrik Linder
Avdelningschef, stadsantikvarie
Tel: 08-508 31 779
fredrik.linder@stockholm.se

Rebecka Lennartsson
Forskningschef, chef för enheten för kunskapsutveckling
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Uppdaterad