Anna Brodow Inzaina

Anna Brodow Inzaina. Foto: Johan Stigholt

Vetenskaplig redaktör för Stockholmia essä

Anna Brodow Inzaina har en bakgrund som konstkritiker och redaktör. Förutom i Stockholmia – forskning och förlag är hon engagerad i Stadsmuseets olika projekt i staden: från samtidsdokumentation i Östberga till byggnadsvårdsfrågor i Gamla stan. Anna doktorerade i konstvetenskap på en avhandling om konstnärsnämndens projektbidrag 1976–2007. Det är en studie som handlar om konst, stöd och politik och spänner över hela det bildkonstnärliga fältet. Från den statliga konstnärspolitiken har Anna nu tagit steget över till den kommunala. Här finns ett intressant material att studera i stadens arkiv.

Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Uppdaterad