Anna Brodow Inzaina

Anna Brodow Inzaina. Foto: Johan Stigholt

Projektledare, produktionskoordinator

Anna Brodow Inzaina har en bakgrund som konstkritiker och redaktör. Förutom i Stockholmia – forskning och förlag är hon engagerad i Stadsmuseets olika projekt i staden: från samtidsdokumentation i Östberga till byggnadsvårdsfrågor i Gamla stan. Anna doktorerade i konstvetenskap på en avhandling om konstnärsnämndens projektbidrag 1976–2007. Det är en studie som handlar om konst, stöd och politik och spänner över hela det bildkonstnärliga fältet. 

Tel: 08-508 31 602
anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Uppdaterad