Annika Sandén

""
Annika Sandén. Foto: Johan Stigholt

Redaktör

Annika Sandén är docent i historia med särskild inriktning på det svenska 1600-talets kulturhistoria. Avhandlingen från 2005 behandlade stadsstyrelsen i Linköping 1600-1620 med avseende på föreställningar om välfärd och det "allmänna bästa". Efter det har Annika publicerat ett flertal studier om människor och vardagsliv i det svenska 1600-talet. På Stockholmia förlag arbetar Annika som vetenskaplig redaktör.

Annika Sandén
Redaktör
Tel:0709-20 32 02
annika.sanden@stockholm.se

Uppdaterad