Bo Larsson

Bo Larsson. Foto: Johan Stigholt

Vetenskaplig redaktör

Bo Larsson har arbetet i museisfären i 25 års tid, huvudsakligen med samtidsdokumenterade uppgifter. Han disputerade 2008 han med en avhandling om familjeföretag på den uppländska landsbygden och arbetar sedan 2009 halvtid som vetenskaplig redaktör på Stockholmia – forskning och förlag. Under den andra halvan återfinns han inom Stadsmuseets etnologiska grupp, där arbetsuppgifterna handlar om att intervjua och på olika sätt dokumentera dagens stockholmare.

Tel: 08-508 31 571
bo.larsson@stockholm.se

Uppdaterad