Ernesto Garzón

Ernesto Garzón. Foto: Johan Stigholt

Kommunikations- och marknadsansvarig

Ernesto Garzón har det övergripande ansvaret för kommunikation på Stockholmia – forskning och förlag. Ernesto ansvarar för marknadsföring, distribution, event och är också den som publicerar artiklar, nyhetsbrev och inlägg i sociala medier och på hemsidan. 

På Stadsmuseet har Ernesto tidigare arbetat som samordnare på Digitala enheten och även på Publika enheten med bl.a. Romafestivalen.

På fritiden älskar Ernesto att dansa argentinsk tango!

Tel: 08-508 31 742
ernesto.garzon@stockholm.se

Uppdaterad