Hedvig Schönbäck

Hedvig Schönbäck. Foto: Johan Stigholt

Projektledare och vetenskaplig redaktör

Hedvig Schönbäck har i många år arbetat som bebyggelseantikvarie och byggnadshistoriker på Stadsmuseet. Hon disputerade 2008 med avhandlingen De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830. Arkitektur, sanitet och det sociala rummet. På Stockholmia arbetar Hedvig med bokproduktionen och är förmedlande länk mellan författare, formgivare och tryckerier. Periodvis även redaktör.

Tel: 08-508 31 563
hedvig.schonback@stockholm.se

Tjänstledig till och med 31 mars 2018.

Uppdaterad