Rebecka Lennartsson

Rebecka Lennartsson. Foto: Mikael Almehag

Forskningschef, chef för enheten för kunskapsutveckling

Rebecka Lennartsson är docent i etnologi med Stockholms prostitutionshistoria som specialitet. I två böcker behandlas den reglementerade prostitutionen i 1800-talets stad. I det senaste forskningsprojektet är det Ulla Winblads Stockholm och verkligheten bakom Bellmans sånger som står i fokus. Perspektivet är individnära, men berör i hög grad också stadens förvandlingar. Rebecka är också Stadsmuseets forskningschef, och ägnar sin arbetstid åt forskningsprojekt, samverkan med universitet och ABM-institutioner, administration och redaktörskap. Utanför arbetstid njuter hon av lugnet långt från stadens brus.

Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

Här nedan kan du se Rebeckas presentationsfilm från 2014.

https://youtu.be/EmMJPah6lAQ

Uppdaterad