Press

Kontakta gärna oss för information om aktuell utgivning och pressbilder.

Aktuellt pressmaterial och bilder publiceras på www.mynewsdesk.com/se/stadsmuseet

Matilda Ekström (vikarie fram till och med 31 augusti 2018)
Kommunikations- och marknadsansvarig
Tel: 076-12 31 757
matilda.j.ekstrom@stockholm.se

Ernesto Garzón (föräldraledig till och med 6 augusti 2018)
Kommunikations- och marknadsansvarig
ernesto.garzon@stockholm.se


Offentlighetsprincipen

Stockholms stad omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till staden normalt blir allmänna handlingar. Staden är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning.

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Uppdaterad